NOWE  CENY  CIEPŁA !!!

Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła

od dnia 1 czerwca 2023 r.

LPEC szacuje średni wzrost stawek dla odbiorców ciepła o 0,36 %.

Informujemy, iż powyższe nie wpłynie na zmianę wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie.