Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.