Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na platformie S_Net+, oprócz dostępu do wymiaru opłat eksploatacyjnych została uruchomiona zakładka „dokumenty”, w której to będą zamieszczane protokoły i uchwały Rady Nadzorczej.

Osoby, które skorzystały  już z możliwości dostępu do systemu i pobrały niezbędny login oraz hasło w Dziale Opłat Eksploatacyjnych mają dostęp bezpośredni do w/w dokumentów.

Natomiast pozostałe osoby, które są zainteresowane dostępem do platformy S_Net+, proszone są o składanie wniosków zawierających numer indeksu (identyfikator), imię  i nazwisko oraz adres lokalu. Wnioski prosimy przesyłać na piśmie, drogą mailową na adres  .