Szanowni Państwo

Otrzymali Państwo anonimowe ulotki, które informują, iż wprowadzony system rozliczania ciepłej wody jest bezzasadny i podwyższający koszty ciepłej wody. Jest to kłamstwo. Wskazać należy, iż 30 gr, które rzekomo Spółdzielnia dodała do rozliczeń zostały wyodrębnione z kosztów całkowitych. Suma kosztów całkowitych za wodę nie zmieniła się.

Nasz rząd wymyślił sposób, który wręcz utrudnia rozliczenie i zrozumienie tego rozliczenia. Rozliczenie ciepłej wody czy to do ilości mieszkań w budynku czy do m2 jest głupotą. Niestety prawo czy nam się to podoba czy nie (a nie podoba nam się) zobowiązuje nas do stosowania któregoś z tych wymysłów. Przyjęta metoda od m2 stała się dla nas podstawą dla rozliczenia kosztów stałych ciepłej wody.

Szanowni Państwo trzeba zdać sobie sprawę z następujących faktów: według obecnego systemu rozliczeń mieszkania do 50 m2 mają oszczędność (około 8 zł/6 m-cy, czyli 1,30 zł miesięcznie), mieszkania powyżej 50 m2 będą musiały dopłacić stosunkowo od 8 zł do 40 zł/6 m-cy. Na przykład protestujący członkowie z ul. M. Brzeskiej 5 po wprowadzeniu nowego systemu czyli ilości mieszkań w budynku BĘDĄ MUSIELI DOPŁACIĆ. Wprowadzenie rozliczenia według takiej samej kwoty od mieszkań prowadzi do tego, że małe mieszkania będą dopłacać do dużych. Żadna z tych metod nie jest uczciwa i sprawiedliwa, niemniej jednak musimy stosować się do obowiązującego prawa.

Zarząd LSM

 

Poniżej zamieszczamy ulotkę, o której mowa w powyższym komunikacie: