Informacja o zgłoszeniu do CEEB piecyków i kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie informuje, że w związku z wprowadzeniem obowiązku zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 30.06.2022 r. dokonała już zgłoszenia wszystkich źródeł ciepła na cele co i cw w zasobach Spółdzielni, w tym piecyków gazowych oraz kotłów gazowych w lokalach.
Wobec powyższego nasi mieszkańcy nie muszą już indywidualnie dokonywać zgłoszeń do Wydziału Ochrony Środowiska w Lublinie.