Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że budynki w naszej Spółdzielni podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym samym mieszkańcom LSM, w świetle obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych, nie przysługuje prawo do składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

                                                                                                                                                                     Zarząd LSM