Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż istnieje możliwość zwiększenia zaliczek na poczet centralnego ogrzewania w miesięcznej opłacie eksploatacyjnej.
W celu ustalenia indywidualnych zaliczek na c.o. prosimy o kontakt z Działem Opłat Eksploatacyjnych Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.