Na osiedlach Krasińskiego, Sienkiewicza i Konopnickiej zakwitły łąki kwietne, które wysialiśmy jesienią zeszłego roku. Pośród różnobarwnych kwiatów i ziół tworzących te zbiorowiska roślinne, możemy podziwiać dobrze wszystkim znane chabry, maki, rumianki i ślazy, jak również mniej znane gatunki, takie jak: ogórecznik lekarski, facelia błękitna, koniczyna krwistoczerwona, komonica, kąkol czy wyka. Zakładając łąki kwietne, nie tylko wzbogacamy estetykę naszych osiedli, ale również wzmacniamy bioróżnorodność oraz pomagamy przetrwać w środowisku miejskim pszczołom i innym dzikim zapylaczom.