Współpraca pomiędzy Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie