W dniu 25.01.2021r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, w ramach którego pod nadzorem merytorycznym naukowców specjalizujących się w dziedzinie ornitologii, zajęliśmy się budową, a w dalszej kolejności rozmieszczaniem budek lęgowych dla ptaków występujących na terenach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z wstępnych badań wynika, że licznie na osiedlach występują sikory, mazurki, wróble, muchołówki, pleszki, kowaliki oraz szpaki. Pracownicy poszczególnych Administracji Osiedli zajęli się produkcją budek lęgowych typu A, A1, B, które w miesiącu marcu zostaną powieszone przy użyciu własnego sprzętu – podnośnika koszowego na drzewach rosnących na osiedlach.

Ciekawostką może stać się potwierdzenie występowania sowy pójdźki na osiedlu im. Zygmunta Krasińskiego. Jeśli inwentaryzacja potwierdzi jej występowanie, to specjalne budki lęgowe dla tego ptaka zostaną wykonane.

Ponadto Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła swój udział w projekcie z Budżetu Obywatelskiego O-38 pn. „Stop komarom. Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublin. Liczna populacja jerzyków może stać się alternatywą dla owadobójczych preparatów chemicznych, gdyż ptaki te bardzo aktywnie eliminują ogromną ilość owadów w tym: komarów, ochotek, jętek tak uciążliwych w okresie wiosenno – letnim. Pozyskane budki lęgowe dla tego ginącego gatunku będą rozmieszczane pod koniec kwietnia.

Atrakcyjność obu projektów doskonale wkomponuje się w krajobraz lubelskich osiedli. Tym samym połączona zostanie troska o przyrodę, dobro ptaków jak i komfort mieszkańców.

Efekty zasiedlenia budek lęgowych dla ptaków poznamy już wiosną przyszłego roku.