Współpraca pomiędzy Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

W dniu 25.01.2021r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, w ramach którego pod nadzorem merytorycznym naukowców specjalizujących się w dziedzinie …