Informacja

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196)