Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia,
że posiada wolne miejsca postojowe
na parkingu strzeżonym przy ul. Jana Sawy 7 oraz Pana Balcera.
informacja pod nr tel. 81 743-56-40