Uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości 9 listopada 2018 r.