Ukończono remont balkonów na ul. Żarnowieckiej 6 i 8 wraz z zadaszeniami ostatnich kondygnacji.