Przypominamy, że istnieje możliwość kompleksowego ubezpieczenia mieszkania za pośrednictwem Spółdzielni.

Do ubezpieczenia przystąpić może każdy, kto posiada mieszkanie w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Składkę opłaca się wraz z comiesięczną opłatą za mieszkanie, co jest bardzo wygodne dla ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są szkody rzeczowe w mieniu mieszkańców naszej Spółdzielni powstałe w mieszkaniu oraz pomieszczeniach gospodarczych (piwnice, garaże).

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. zdarzenia losowe nagłe i niespodziewane  (wszelkie zalania, pożar, wybuch, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, huragan, katastrofa budowlana, grad itp.), kradzież z włamaniem, rabunek i akty wandalizmu. Ponadto ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną mieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym mieszkańcom i osobom trzecim.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81-528-07-12.