Zainstalowany i oddany do użytku został szlaban prowadzący do zespołu garaży przy ul. Pana Balcera 8F.