W dniach 10-19 stycznia, we wszystkich administracjach osiedli, została przeprowadzona seria wewnętrznych szkoleń na temat pielęgnacji krzewów ozdobnych. Szkolenie przeprowadził pracownik Działu Koordynatora ds. terenów zielonych LSM, Pan Michał Krawczyk. W szkoleniu wzięli udział gospodarze osiedli zajmujący się pielęgnacją zieleni niskiej oraz administratorzy nadzorujący prace gospodarzy. Szkolenie obejmowało podstawy teoretyczne w zakresie rozpoznawania gatunków krzewów występujących na naszych osiedlach oraz terminów i sposobu ich przycinania. Uczestnicy dowiedzieli się kiedy i jak prawidłowo ciąć różne gatunki krzewów, aby utrzymać je w dobrej kondycji zdrowotnej i wzmocnić ich efekt ozdobny. Poruszona została problematyka najczęstszych błędów popełnianych podczas pielęgnacji krzewów oraz omówione zostały sposoby jak takich błędów unikać. Był również czas na dyskusję oraz wzajemną wymianę poglądów. Wszyscy liczymy na to, że zdobyta podczas szkolenia wiedza teoretyczna zaowocuje dobrą praktyką i przełoży się bezpośrednio na wyższy standard utrzymania zieleni na wszystkich osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.