Awifauna lęgowa i czynna ochrona ptaków na osiedlach LSM.

Autor zdjęć: dr Marek Nieoczym, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.