Ukończono remont oraz oddano do użytku schody terenowe przy ul. Pana Balcera 8