Remont klatki schodowej przy ul. Pana Wołodyjowskiego 6 kl. IV.

– Dobiegł końca remont IV klatki schodowej.