Dobiega do końca remont 4 pionów (20 szt.) balkonów przy ul. Żarnowieckiej 4, oraz wykonane zostaną zadaszenia nad ostatnimi kondygnacjami balkonów.