Balkony w trakcie i po remoncie przy ul. P. Wołodyjowskiego 6 kl. I