Zakończony został remont 10 szt. balkonów budynku przy ul. P. Wołodyjowskiego 11 kl. IV.