Remont pierwszego pionu balkonów – klatka 1 przy ul. Pana Balcera 1