Ukończony został remont balkonów przy ul. Kaliskiej 1 i 3, wykonywane były po dwa piony (20 szt.) na każdym z budynków, wraz z zadaszeniami nad ostatnimi kondygnacjami.