Ukończony został remont dwóch pionów balkonów (20 szt.) wraz z wykonaniem zadaszenia nad ostatnią kondygnacją przy ul. Jana Sawy 1.