Ukończony został remont jednego pionu balkonów (10 szt.) wraz z wykonaniem zadaszenia nad ostatnią kondygnacją przy ulicy Jana Sawy 11.