Wykonane zostały prace porządkowe i zabiegi pielęgnacyjne przy
ul. Pana Balcera 12 w stronę ulicy Skrzatów.