Sadzenie drzewek i roślin na terenie osiedla oraz w klombach przy ul. P. Balcera 1.