Mycie elewacji przy użyciu zakupionego sprzętu, wykonane przez pracowników LSM.