Mycie elewacji budynku przy ul. P. Wołodyjowskiego 3 zostało wykonane przez pracowników i sprzętem należącym do Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.