Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Balladyny 20 o pow. użytk. 50,00 m2 wolny od 01.05.2023 r. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy o kontakt z Administracją
im. J. Słowackiego nr tel. 743 41 85.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.