Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Lublinie, pow. użytk. 166,00 m2, wolny od 01.01.2024 r. Lokal składa się z 2 łazienek z wc, dużego hallu oraz 7 pomieszczeń. W 4 pomieszczeniach klimatyzacja. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy dzwonić pod nr tel. 81 528-07-26.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.