Łąki kwietne na osiedlu Piastowskim w letniej odsłonie.