Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na platformie S-Net+ w zakładce „dokumenty” będą sukcesywnie zamieszczane protokoły z posiedzeń Zarządu.

Osoby, które skorzystały już z możliwości dostępu do systemu i pobrały niezbędny login oraz hasło w Dziale Opłat Eksploatacyjnych mają dostęp bezpośredni do w/w dokumentów.

Osoby, które zainteresowane są dostępem do platformy S-Net+ proszone są o składanie wniosków zawierających numer indeksu (identyfikator), imię i nazwisko oraz adres lokalu. Wnioski prosimy przesyłać na piśmie, drogą mailową na adres:

 

ZARZĄD LSM