Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy aktywnie uczestniczyli w podjęciu na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej