Podstawą działalności Administracji Osiedla  jest realizacja planu gospodarczo – finansowego remontów i konserwacji. Wszystkie prace  prowadzone są z myślą o utrzymaniu budynków i całej infrastruktury osiedlowej w należytym stanie techniczno- użytkowym i  estetycznym. Stale wykonywane są prace remontowe, konserwacyjne i modernizacyjne, które zmieniają wygląd i oblicze osiedla, a jednocześnie poprawiają komfort życia mieszkańców. Sukcesywnie wymieniana jest nawierzchnia na ciągach pieszo- jezdnych z asfaltowej na kostkę betonową, z uwzględnieniem poprawy komunikacji wewnątrz osiedla. Wymieniono okienka piwniczne w wielu  budynkach mieszkalnych oraz okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych suszarniach i pralniach. Cyklicznie malowane są klatki schodowe.  W wielu budynkach przeprowadzono remonty kompleksowe dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów. W budynkach wysokich  przeprowadzono remont kabin dźwigowych a na piętrach zainstalowano energooszczędne lampy z czujnikami ruchu. We wszystkich mieszkaniach wymieniono podzielniki ciepła tzw. kapilary na podzielniki elektroniczne odczytywane drogą radiową. Obecnie jesteśmy na etapie wymiany tradycyjnych liczników poboru wody na wodomierze odczytywane drogą radiową. Rozpoczęliśmy remont balkonów, który będzie w kolejnych latach kontynuowany. Są to prace bardzo kosztowne, dlatego będą prowadzone sukcesywnie w miarę posiadanych środków na funduszu remontowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Spółdzielnia nie może korzystać z dofinansowania ze środków unijnych , chociaż wielokrotnie czyniła w tym kierunku starania.

W 2018 r. Administracja Osiedla przystąpi do realizacji pierwszego etapu   projektu rewitalizacji terenu za budynkiem Pana Balcera 1. Innowacyjny i kreatywny projekt rewitalizacji terenów zielonych na naszym osiedlu został przygotowany przez studentów KUL z Architektury Krajobrazu w ramach prac dyplomowych. Powstanie strefa odpoczynku dla mieszkańców. Zostaną ułożone nowe ciągi piesze z kolorowej kostki betonowej.

Wszystkie prace i działania podejmowane przez Administrację Osiedla mają na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych i całej infrastruktury. Osiedle im. Marii Konopnickiej usytuowane jest na wzgórzu, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu wyższych uczelni. Dodatkowym atutem jest wszechobecna  zieleń , która  poddawana jest kompleksowej konserwacji poprzez regularne koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów, wykonywanie nowych nasadzeń.