Cięcia sanitarne i korygujące w koronie topoli chińskiej rosnącej przy ulicy Wołodyjowskiego 8.