Zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw
przy ul. Pana Wołodyjowskiego 6.