Administracja Osiedla informuje, iż zgodnie z zawartym przez LSM porozumieniem z firmą Żagiel Dom, w pobliżu  budynku przy ul. Irydiona 2 realizowana jest budowa parkingu na samochody osobowe dla mieszkańców osiedla.

Parking będzie posiadał 32 miejsca postojowe oraz wjazd i wyjazd.

Administracja niezwłocznie powiadomi mieszkańców o zakończeniu prac i przekazaniu parkingu do użytkowania.