Prace remontowe balkonów przy ul. Pana Wołodyjowskiego 11.