Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców dotyczących sprzątania klatek schodowych w budynkach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwracamy się do Państwa, w formie pisemnej ankiety, z prośbą o wyrażenie zgody, na ich sprzątanie za pośrednictwem Spółdzielni. Ankiety zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych. Druki dostępne są również TUTAJ.

Podpisane ankiety prosimy wrzucić do skrzynek pocztowych przeznaczonych na zwroty lub dostarczyć do administracji osiedla w terminie do dnia 25.09.2018r.

Zarząd
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UWAGA
Sprzątanie klatek schodowych za pośrednictwem Spółdzielni pod warunkiem wyrażenia zgody przez więcej niż 50% uprawnionych użytkowników lokali mieszkalnych w danej klatce schodowej lub budynku.