OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMAWIAJĄCY Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Rzeckiego 21 20-637 Lublin Tel. 81 525-14-18 www.spoldzielnialsm.pl e-mail: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wymiana wodomierzy w zasobach Lubelskiej …

Osiedle Roku 2023

Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z wydaną przez Zarząd Uchwałą Nr 2/10/2023 z dnia 02 października 2023 r. w sprawie wyboru najlepiej zarządzanego Osiedla Lubelskiej Spółdzielni …