***

Stworzeni
Narodzeni
Do jedynej, niepowtarzalnej
Roli na Ziemi

Której nikt inny za Ciebie
Wykonać nie może

Ty i tylko Ty wykonać ją możesz

Nasze podobieństwa
Nasze różnice

Są indywidualnym pięknem
Świętością
Życiem

Świętujmy Święta Bożego Narodzenia
Jako łaskę
Dar
Ze wszystkich miar

Przyjmijmy zaszczyt życia
Z miłością
W pokorze
Kochaj bo możesz

Błogosławionych Świąt, błogosławionego życia

 

Michalina Maksymiuk – mieszkanka osiedla Piastowskiego