Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej