Przeglądy kominiarskie odbywać się będą od godz. 17.00 zgodnie z poniższym harmonogramem.