W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi wyników finansowych LSM,