Na żądanie Pana Prezydenta Miasta Lublin zamieszczamy treść sprostowania.

W najbliższym wydaniu Informatora LSM ustosunkujemy się do wyżej wymienionych treści.

                                                                                                                                                           Zarząd LSM