Informujemy, że zgodnie z Regulaminem używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców §16 ust. 4 „ osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzić je tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z budynku innym użytkownikom”.
Apelujemy do właścicieli i wykonawców o to, aby uciążliwe dla mieszkańców prace takie jak:
długotrwałe kucie, wiercenie czy wykonywanie bruzd pod nowe instalacje były przeprowadzane w uzgodnieniu z sąsiadami, gdyż część z nich zmuszona jest pozostawać w domach w związku z panującą epidemią koronawirusa i często również wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania.
Pamiętajmy też o dzieciach, które są zmuszone do nauki za pośrednictwem środków masowego przekazu po zamknięciu szkół i uczelni.
Jednocześnie zwracamy się też z apelem o prawidłowe korzystanie z instalacji kanalizacji Sanitarnej (nie wrzucania do niej części ubrań, pieluch, kawałków żywności itp.), żeby nie doprowadzić do zapchania pionów i narażania sąsiadów na zalania.