Reminiscencje Uroczystej Gali Balkonowej,
Dom Kultury LSM – 12 listopada 2015 r.

Uroczysta Gala Balkonowa to podsumowanie i oficjalne ogłoszenie wyników konkursów organizowanych w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na „Najlepiej zarządzane osiedle” oraz na „Najpiękniej ukwiecony balkon”. Właśnie dobiegła końca, siedemnasta już edycja tych konkursów, która wyłoniła kolejnych laureatów.
Patronat nad obu konkursami sprawowała Rada Nadzorcza i Zarząd LSM, a wyboru laureatów dokonała 9 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pana Jana Gąbkę.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon”, adresowane do mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ukazało się w czerwcowym Informatorze nr 98/2015 r. Komisja Konkursowa pracowała z przerwami od czerwca do końca sierpnia 2015 r. w oparciu o ustalony harmonogram i kryteria oceny.
Wszystkich, licznie przybyłych na Uroczystą Galę: laureatów, zaproszonych gości, w tym dyrektora firmy ubezpieczeniowej UNIQA współpracującej ze Spółdzielnią w ramach ubezpieczenia jej zasobów, fundatora części nagród, panią  Mariolę Sowińską, a także mieszkańców LSM przywitał prezes Spółdzielni, pan Jan Gąbka. W swoim wystąpieniu przytoczył wers, naszego wielkiego poety, Cypriana  Kamila Norwida …. „Bo piękno na to jest, by zachwycało ….” Ten cytat kojarzy się z pięknem ukwieconych balkonów  przez mieszkańców naszej Spółdzielni. Widok ukwieconych balkonów wyzwala emocje, poprawia nastrój, budzi estetykę, daje radość, zachęca do pracy, do życia, zaś samo piękno jest „kształtem miłości”, które uzyskuje się poprzez pracę i poświęcenie. Za to piękno, pracę i poświęcenie na rzecz Spółdzielni i jej mieszkańców wszystkim laureatom najpiękniej ukwieconych balkonów oraz najlepiej zarządzanemu osiedlu w 2015 r. pan Jan Gąbka złożył serdeczne gratulacje i podziękowanie.
Oficjalnego ogłoszenia wyników obu konkursów dokonała  Przewodnicząca Komisji Konkursowej, pani Halina Ochalska. I tak: tytuł – Najlepiej Zarządzanego Osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 r. zdobyło osiedle im. B. Prusa. W rywalizacji o ten tytuł z innymi osiedlami zwyciężyło tym razem najmłodsze osiedle w zasobach LSM, co wcale nie oznacza, że nie ma już swojego stażu. Minęło bowiem dokładnie 40 lat, kiedy w 1975 r. zasiedlonych zostało pierwszych 12 z 50  budynków mieszkalnych, stanowiących całe zasoby osiedla.
Pani kierownik Joannie Romańczuk jak i pracownikom Administracji Osiedla gratulowano zwycięstwa życząc jednocześnie dalszych pomysłów i wytrwałości w utrzymaniu i upiększaniu osiedla. Oficjalne gratulacje złożył przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Stefan Pedrycz, a podziękowania za przyznanie tytułu Najlepiej Zarządzanego Osiedla LSM w 2015 r. i za Puchar Prezesa przekazały przewodnicząca Rady Osiedla, pani Zofia Pikiewicz i kierownik, pani Joanna Romańczuk.
Drugi konkurs, który wyłonił znacznie większą liczbę laureatów to oczywiście konkurs na „Najpiękniej ukwiecony balkon”. W 2015 r. członkowie Komisji Konkursowej nagrodzili 90 najpiękniej ukwieconych balkonów w skali całej Spółdzielni. Przewodnicząca Komisji wyczytywała kolejno wytypowanych laureatów zaś członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu LSM wręczali dyplomy i nagrody.
Jak co roku części oficjalnej Uroczystej Gali towarzyszyła część artystyczna. Tym razem był to Koncert w wykonaniu zespołu Standard Brass Band, pt. „Nie żałujcie serca dziewczyny”, poświęcony uczczeniu Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego, corocznie 11 listopada. W programie Koncertu, okraszonym lekcją historii przez prowadzącą, panią Ewę Hadrian, usłyszeliśmy pieśni patriotyczne polskich legionistów oraz inne pieśni żołnierskie. Niejednej osobie na sali widowiskowej zakręciła się łezka w oku, wiele osób wspólnie z zespołem śpiewało tak znane i lubiane piosenki polskich legionistów i żołnierzy.
Po Koncercie, prezes Jan Gąbka zaprosił laureatów do Galerii, gdzie można było jeszcze przy soczkach i ciasteczkach prowadzić rozmowy, wymieniać doświadczenia  i podziwiać fotogramy ukwieconych balkonów w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 r.