Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na pierwszeństwo w  ustanowieniu prawa odrębnej własności lokali:

1. przy ul. Rymwida 4/1 – pow. użyt. 37,60m2 , 2 pokoje , parter.
cena wywoławcza – 224.000 zł ; wadium wynosi 22.400 zł.
2. przy ul. Balladyny 12/14 – pow. użyt. 36,30m2 , 2 pokoje , IV p
cena wywoławcza – 216.600 zł ; wadium wynosi 21.660 zł.

Wadium należy wpłacać na nasze konto w  Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach nr 89 8689 0007 7000 6795 2000 0060.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółdzielni,
ul. Rzeckiego  21  w terminie   do 31.03.2021 r. 
Otwarcie ofert nastąpi:   01.04.2021r.

Mieszkania można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Os. im. A. Mickiewicza tel. : (81) 743 49 14  lub (81) 743 41 72 / dot. lokalu przy ul. Rymwida 4/1/ lub z Administracją Os im. J. Słowackiego tel.: (81) 743 41 85 lub (81) 525 66 31/ dot. lokalu przy ul. Balladyny 12/14/.

Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Szczegółowe informacje:  Dział  Członkowski  tel.:   528-07-22;  528-07-21.