Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną od LPEC dot. przerwy w dostawie energii cieplnej na cele c.o.:

„informujemy, że związku z usuwaniem awarii na sieci ciepłowniczej w dniu dzisiejszym 19.01.2024 r. do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie ciepła na cele c.o. do budynku przy ul. Żarnowieckiej 3,4,6. (Pismo w załączeniu)”